Guilin
 
Longsheng
 
Li River Boat
 
Yangshuo
 
LiuGong
 
Yulong River